Forældreråd

Forældrerådet i Lindehuset består af:

Flemming Bang (er ligeledes formand for forældrebestyrelsen i Område 2).

Anne Mette Kragh Broe

Kate Jensen Birk

Anders Matzen

Jonna Juhl Petersen